PREDSTAVITEV OO POMURJA

Območni odbor Pomurja šteje 1996 članov iz 53 zavodov na območju celotnega Pomurja.

Maja 2007 je območje dobilo nove prostore na Lendavski ulici 14a, kjer se lahko sestanejo vsi sindikalni zaupniki in zaupnice, predsedstvo območnega odbora.

Tretji mandat vodi območje Marjana Kolar, zaposlena kot vzgojiteljica predšolskih otrok v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, enota Moravske Toplice.

Sindikalne zaupnice in zaupnike seznanja z vsemi sindikalnimi aktivnostmi in aktualnimi dogajanji. Organizira različne aktivnosti na območju, kot so predstave, pohodi, izleti, cenejši nakup kopalnih kart in se dogovarja za čim več ugodnosti z SVIZ-ovo kartico.

Območje sodeluje v vseh SVIZ- ovih akcijah, ki so izpeljane na državni ravni.

OO Pomurja ima v organih upravljanja na državni ravni dva predstavnika in sicer kot člana v Glavnem odboru sta Marjana Kolar in Dušan Nemec.